Aktuellt - Ajankohtaista 

Regionförvaltningsverket faställer inte de ny stadgarna. För mera information se "Dokument" "Övrigt". För att se dokumentet behöver ni logga in.

Torpet står till Täktombornas/delägarnas förfogande hela maj, september och beroende på vädret halva oktober för 50€ dygnet. Intresserade mejla Johanna  johanna@cleinvest.fi.