Avgifter - Maksut

 

Avgifterna under året 2023

 

Fiskevårdsavgift 10 euro
Sjöbodsavgift utan båt 40 euro
Båtsavgift 40 euro

 

Kontonummer: FI4740558440080579
Mottagare: Täktom samfällighet


Ange i textfältet vem och vad som betalas.

Täktom Samfällighets fiskevattenområde


Vuoden 2023 maksut

 

Kalastusmaksu 10 euroa
Kalamajamaksu, ilman venettä 40 euroa
Venepaikkamaksu 40 euroa

 

Tilinumero: FI4740558440080579
Maksun vastaanottaja: Täktomin osakaskunta

Kirjoita maksun tekstikentään maksajan nimi ja se, mihin tarkoitukseen maksu on (esim. kalastukseen).

Täktomin osakaskunnan kalastusalue

Fritidsfiskande Täktombo 

Fiskevårdsverksamheten i Täktom fortsätter som en viktig del av föreningens verksamhet. Under hösten planteras ut fisk för den summa  som bestämts av delägarstämman. Fredning fortsätter som förut, likaså fiskutplantering och fiskeövervakning. Iövrigt följs allmän lag.

  • Fredning av vikar på Täktom samfällighets områden infaller mellan 1.5-20.6. Totalt fiskeförbud råder under denna period på märkta områden.
  • Fiskeövervakningen sköts av samfällighetens egna edsvurna fiskeövervakare. Rolf Sanberg tel. 040 7701432 och Kurt Wennerqvist tel. 040 1848804.

 

Inbetalning

Vid inbetalning märk betalarens namn, adress och ID-nummer. Delägarstämman beslutar årligen om summan som används för t.ex. fiskutplantering.

Ifall ni saknar ID-nummer kontakta Stefan Renfors tel. 0504317829 eller Harry Lundqvist tel. 0442707875 före inbetalningen. Detta nummer ska finnas synligt på flöten som används vid fiske.

Denna fiskeavgift berättigar till fiske på Täktom samfällighets områden. Vi förutsätter att verksamheten stöds och att alla bidrar till ett gott ändamål. Täktom samfällighets aktiva önskar alla "Täktommare" en god fiskelycka!

 

Övriga avgifter

Båtplatsavgift i alla hamnar 40€. Sjöbodsavgift i alla hamnar 40€ (om man ej har båt). Båtavgiften används i huvudsak till muddring av infartten till hamnarna, och sjöbodsavgiften till förbättring av området i övrigt.