På gång - Tekeillä


Avgifterna för 2022

Jäsenmaksut vuodelle 2022


Följande delägarstämma

Följande delägarstämman äger rum i juli 2022.

Stämmans protokoll 2021
Stämmans föredragningslista 2021

Seuraava osakaskokous

Seuraava osakaskokous järjestetään heinäkuussa 2022.

Vuoden 2021 kokouksen pöytäkirja
Vuoden 2021 kokouksen esityslista

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)

Välkommen till Täktom samfällighetens infosida!

Täktom samfallighetens främsta uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde på ca 970 ha och en del jordområden och tillandningsmarker på ca 3,3 ha. 

Samfälligheten äger även hundra procent av Torpet Ab, som uthyras. Om du vill hyra Torpet, kontaktera https://lomahanko.fi/preview/265/search

Ge gärna respons på hemsidan, så vi kan göra den bättre! Kontakta styrelsen.

 

Tervetuloa Täktomin osakaskunnan infosivulle!

Osakaskunnan tärkein tehtävä on hallita kylän yhteisessä omistuksessa olevia noin 970 hehtaarin vesialueita ja noin 3,3 hehtaarin maa-alueita.

Osakaskunta omistaa myös kokonaan Torpet Oy:n, jonka Torpet-kiinteistöä on mahdollista vuokrata. Lisätietoja vuokraamisesta https://lomahanko.fi/preview/265/search

Anna mielellään palautetta sivusta, voimme tehdä siitä paremman! Ota yhteyttä hallitukseen