Aktuellt – Ajankohtaista

Möteskallelse till Täcktom samfällighets delägarstämma 
25.7.2024

Delägarna i Täcktom samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma.

Tid: Torsdag 25.7.2024 kl. 18.00
Plats: Hangö stadshus, fullmäktiges sessionssal, Bulevarden 6, Hangö

Förutom stadgeenliga ärenden behandlas nedskrivning av skuld samt styrelsens lägesrapporter gällande Fastighets Ab Täktom Torpet och Täcktomträskets återställningsprojekt, om vilka förs remissdiskussion. 

Föredragningslistan finns två veckor före sammanträdet på Täcktom samfällighets hemsida

Delagarstämmans föredragningslista

Material gällande Täcktomträskets återställningsprojekt (på finska)

Täcktom samfällighets sysslomän 

 

Kokouskutsu Täcktom samfällighetin osakaskunnan kokoukseen 25.7.2024

Täcktom samfällighetin osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen osakaskunnan kokoukseen.

Aika: Torstai 25.7.2024 klo 18.00
Paikka: Hangon kaupungintalo,
valtuuston istuntosali,
Bulevardi 6, Hanko

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään velan alaskirjaus sekä hallituksen tilannekatsaukset koskien Kiinteistö Oy:tä Täktomin Torppa ja Täcktomträsketin ennallistamishanketta, joista käydään lähetekeskustelu. 

Esityslista löytyy kaksi viikkoa ennen kokousta Täcktom samfällighetin kotisivulta.

Osakaskokouksen esityslista

Täcktomträsketin ennallistamishankkeeseen liittyvää materiaalia

Täcktom samfällighetin hoitokunta

 

Avgifterna för år 2024

Avgifterna 2024

Osakaskunnan maksut vuodelle 2024

Maksutiedot 2024

 

 
 

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)

Välkommen till Täktom samfällighetens infosida!

Täktom samfallighetens främsta uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde på ca 970 ha och en del jordområden och tillandningsmarker på ca 3,3 ha. 

Samfälligheten äger även hundra procent av Torpet Ab, som uthyras. Om du vill hyra Torpet, kontaktera https://lomahanko.fi/preview/265/search

Ge gärna respons på hemsidan, så vi kan göra den bättre! Kontakta styrelsen.

 

Tervetuloa Täktomin osakaskunnan infosivulle!

Osakaskunnan tärkein tehtävä on hallita kylän yhteisessä omistuksessa olevia noin 970 hehtaarin vesialueita ja noin 3,3 hehtaarin maa-alueita.

Osakaskunta omistaa myös kokonaan Torpet Oy:n, jonka Torpet-kiinteistöä on mahdollista vuokrata. Lisätietoja vuokraamisesta https://lomahanko.fi/preview/265/search

Anna mielellään palautetta sivusta, voimme tehdä siitä paremman! Ota yhteyttä hallitukseen