Aktuellt – Ajankohtaista

Möteskallelse till Täcktom samfallighets extra delägarstämma 19.1.2023

Delägarna i Täcktom samfällighet kallas till extra delägarstämma

torsdag 19.1.2023
kl. 18.00
Hangö stadshus, fullmäktiges sessionssal
Bulevarden 6
Hangö

Syftet med den extra delägarstämman är att justera ordinarie delägarstämmas protokoll samt besluta om fiskevagift. 

Delägarstämmans mötesprotokoll 21.7.2022 för justering

Tilläggsuppgifter ordförande Kukka-Maaria Luukkonen, kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi, 040 1359 281

Täcktom samfällighets sysslomän

Kokouskutsu 
Täcktomin osakaskunnan ylimääräiseen osakaskokoukseen 

Täcktom samfällighetin osakkaat kutsutaan ylimääräiseen osakaskokoukseen

torstaina 19.1.2023
klo. 18.00
Hangon kaupungintalo, valtuuston istuntosali
Bulevardi 6
Hanko

Ylimääräisen osakaskokouksen tarkoituksena on sääntömääräisen osakaskokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja kalastusmaksusta päättäminen.

Osakaskokouksen pöytäkirja 21.7.2022 tarkastettavaksi

Lisätietoja puheenjohtaja Kukka-Maaria Luukkonen, kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi, 040 1359 281

Täcktomin samfällighetin hoitokunta

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)

Välkommen till Täktom samfällighetens infosida!

Täktom samfallighetens främsta uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde på ca 970 ha och en del jordområden och tillandningsmarker på ca 3,3 ha. 

Samfälligheten äger även hundra procent av Torpet Ab, som uthyras. Om du vill hyra Torpet, kontaktera https://lomahanko.fi/preview/265/search

Ge gärna respons på hemsidan, så vi kan göra den bättre! Kontakta styrelsen.

 

Tervetuloa Täktomin osakaskunnan infosivulle!

Osakaskunnan tärkein tehtävä on hallita kylän yhteisessä omistuksessa olevia noin 970 hehtaarin vesialueita ja noin 3,3 hehtaarin maa-alueita.

Osakaskunta omistaa myös kokonaan Torpet Oy:n, jonka Torpet-kiinteistöä on mahdollista vuokrata. Lisätietoja vuokraamisesta https://lomahanko.fi/preview/265/search

Anna mielellään palautetta sivusta, voimme tehdä siitä paremman! Ota yhteyttä hallitukseen