Aktuellt – Ajankohtaista

Offentlig tillställning, förstudie av byväg 8.2.2024

På evenemanget presenteras preliminära plankartor över Täktomvägens nya byväg och åsikter kan framföras om dem. Evenemanget är öppet för alla invånare i området, markägare och andra intresserade.

Tid: Torsdag 8.2.2024 kl. 17.00–18.30
Plats: Hangö stadshus, Boulevarden 6, fullmäktiges plenisal, 4 vån., Hangö.

Inbjudan och ytterligare information

Yleisötilaisuus, kylätien toteutettavuus-
selvitys 8.2.2024

Tilaisuudessa esitellään Täktomin kylätien alustavia suunnitelmakarttoja ja niistä voi esittää mielipiteitä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Aika: torstrai 8.2.2024 kl. 17.00–18.30
Paikka: Hangon kaupungintalo, valtuuston istuntosali, Bulevardi 6, Hanko

Kutsu ja lisätietoa

Avgifterna för år 2023

Avgifterna 2023

Osakaskunnan maksut vuodelle 2023

Maksutiedot 2023

 

 
 

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)

Välkommen till Täktom samfällighetens infosida!

Täktom samfallighetens främsta uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde på ca 970 ha och en del jordområden och tillandningsmarker på ca 3,3 ha. 

Samfälligheten äger även hundra procent av Torpet Ab, som uthyras. Om du vill hyra Torpet, kontaktera https://lomahanko.fi/preview/265/search

Ge gärna respons på hemsidan, så vi kan göra den bättre! Kontakta styrelsen.

 

Tervetuloa Täktomin osakaskunnan infosivulle!

Osakaskunnan tärkein tehtävä on hallita kylän yhteisessä omistuksessa olevia noin 970 hehtaarin vesialueita ja noin 3,3 hehtaarin maa-alueita.

Osakaskunta omistaa myös kokonaan Torpet Oy:n, jonka Torpet-kiinteistöä on mahdollista vuokrata. Lisätietoja vuokraamisesta https://lomahanko.fi/preview/265/search

Anna mielellään palautetta sivusta, voimme tehdä siitä paremman! Ota yhteyttä hallitukseen