Aktuellt – Ajankohtaista

Offentlig tillställning, förstudie av byväg 8.2.2024

På evenemanget presenteras preliminära plankartor över Täktomvägens nya byväg och åsikter kan framföras om dem. Evenemanget är öppet för alla invånare i området, markägare och andra intresserade.

Tid: Torsdag 8.2.2024 kl. 17.00–18.30
Plats: Hangö stadshus, Boulevarden 6, fullmäktiges plenisal, 4 vån., Hangö.

Inbjudan och ytterligare information

Yleisötilaisuus, kylätien toteutettavuus-
selvitys 8.2.2024

Tilaisuudessa esitellään Täktomin kylätien alustavia suunnitelmakarttoja ja niistä voi esittää mielipiteitä. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Aika: torstrai 8.2.2024 kl. 17.00–18.30
Paikka: Hangon kaupungintalo, valtuuston istuntosali, Bulevardi 6, Hanko

Kutsu ja lisätietoa

Avgifterna för år 2023

Avgifterna 2023

Osakaskunnan maksut vuodelle 2023

Maksutiedot 2023

 

 
 

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)