Aktuellt – Ajankohtaista

Protokoll från delägarstämma 2022

Delägarstämmans mötesprotokoll 21.7.2022

Vuoden 2022 osakaskokouksen pöytäkirja

Osakaskokouksen pöytäkirja 21.7.2022

 

Avgifterna för år 2023

Avgifterna 2023

Osakaskunnan maksut vuodelle 2023

Maksutiedot 2023

 

 
 

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)