På gång - Tekeillä


Avgifterna för 2021

Jäsenmaksut vuodelle 2021


Följande delägarstämma

Följande delägarstämman äger rum i juli 2022.

Stämmans föredragningslista 2021

Protokollet för årets 2021 stämma tillfogas snart.

Seuraava osakaskokous

Seuraava osakaskokous järjestetään heinäkuussa 2022.

Vuoden 2021 kokouksen esityslista

Vuoden 2021 kokouksen pöytäkirja lisätään sivulle pian.

Logga in på följande sätt!

E-post: taktom@gmail.com

Lösenord: (fås på stämman)