Vedagrundet

Vedagrundet är en allmän simstrand. Där finns även en en småbåtshamn och sjöbodar.