Kattrumpan

Kattrupan är en skyddad vik med båtplatser och sjöbodar.

Skötselplan pdf