Båtplatsavgift 2018 i alla hammnar 30€. Avgiften samma på alla platser Kattropon, Ryssholmen och Vedagrundet.

 

Båtplats 30€

 

Kontonummer: FI4740558440080579

Mottagare: Täktom samfällighet

Ange i textfältet vem och vad som betalas.