Båtplatsavgift 2023 i alla hammnar 40€. Avgiften samma på alla platser Kattropon, Ryssholmen och Vedagrundet.

 

Båtplats 40€

 

Kontonummer: FI4740558440080579

Mottagare: Täktom samfällighet

Ange i textfältet vem och vad som betalas.

 

Om du inte har vägrätt till Ryssholmen eller Kattrumpan (Långörevägen) bör du ytterligare betala bruksavgift till ifrågavarande väglaget för att du använder vägen till båten eller sjöbodan. Meddela vänligen dina kontaktuppgifter till ordförande, som sköter informationen vidare till väglagen.

 

-------------------------------------------------

Vuoden 2023 venepaikkamaksu on 40 euroa kaikissa osakaskunnan venesatamissa. Maksu on siis samansuuruinen Kattroponin, Ryssholmenin ja Vedagrundetin satamissa. 

  

Venepaikkamaksu 40 € maksetaan seuraavasti: 

  

Tilinumero: FI4740558440080579 

Saaja: Täktomin osakaskunta 

Ilmoita tekstikentässä venepaikan haltijan nimi ja se, että kyse on venepaikkamaksusta. 

Jos sinulla ei ole tienkäyttöoikeutta Ryssholmeniin tai Kattrumpaniin (Långörentie), joudut maksamaan erillisen tienkäyttömaksun päästäksesi ajamaan venepaikalle tai kalamajalle. Tienkäyttömaksu maksetaan kyseisen tien tiekunnalle. Tienkäyttömaksua varten voit ilmoittaa yhteystietosi Täktomin osakaskunnan puheenjohtajalle, joka toimittaa ne edelleen tiekunnalle.