Sjöbodsavgift i alla hammnar 20€ (om man ej har båt). 

 

Sjöbod 20€

 

Kontonummer: FI4740558440080579

Mottagare: Täktom samfällighet

Ange i textfältet vem och vad som betalas.