Sjöbodsavgift i alla hammnar 40€ (om man ej har båt). 

 

Sjöbod 40€

 

Kontonummer: FI4740558440080579

Mottagare: Täktom samfällighet

Ange i textfältet vem och vad som betalas.

Om du inte har vägrätt till Ryssholmen eller Kattrumpan (Långörevägen) bör du ytterligare betala bruksavgift till ifrågavarande väglaget för att du använder vägen till båten eller sjöbodan. Meddela vänligen dina kontaktuppgifter till ordförande, som sköter informationen vidare till väglagen.

---------------------------------------------------

Vuoden 2023 kalamajamaksu on 40 euroa kaikissa osakaskunnan venesatamissa. Maksu on siis samansuuruinen Kattroponin, Ryssholmenin ja Vedagrundetin satamissa. 

  

Kalamajamaksu 40 € maksetaan seuraavasti: 

  

Tilinumero: FI4740558440080579 

Saaja: Täktomin osakaskunta 

Ilmoita tekstikentässä kalamajan haltijan nimi ja se, että kyse on kalamajamaksusta. 

Jos sinulla ei ole tienkäyttöoikeutta Ryssholmeniin tai Kattrumpaniin (Långörentie), joudut maksamaan erillisen tienkäyttömaksun päästäksesi ajamaan venepaikalle tai kalamajalle. Tienkäyttömaksu maksetaan kyseisen tien tiekunnalle. Tienkäyttömaksua varten voit ilmoittaa yhteystietosi Täktomin osakaskunnan puheenjohtajalle, joka toimittaa ne edelleen tiekunnalle.